Nový Populár

Charakteristika

je hudobný časopis otvorený všetkým hudobným žánrom, medzi ktorými má dominujúce zastúpenie hlavný prúd populárnej hudby, jeho nové podoby, ale aj overené hodnoty. Jeho náplňou je prevažne domáca scéna, ale v časopise majú svoje miesto aj informácie o svetovej hudbe neohraničenej priestorom a časom, exkluzívne rozhovory či portréty osobností medzinárodného významu.

Zameranie

populárna hudba, jazz, blues,hudobné nástroje a technológie

Kde sa dá zohnať

  • cez oficiálnu stránku

popular_1popular_2popular_3

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár