Kategória: Teória / Dejiny

Vývoj hudby od antickej kultúry až po dvadsiate prvé storočie.