Výtvarné umění a hudba, (Tvar prostor a čas I/1)

Teoretická publikácia Jaroslava Bláhu je prvým dielom z cyklu Výtvarné umenie a hudba. Príspevok má za snahu vykrištalizovať metodologickú základňu umeleckej komparatistiky. Zámerom autora je položiť základy komparatívneho jazyka medzi výtvarným umením a hudbou a to na konkrétnych analýzach vybraných najznámejších výtvarných a hudobných diel.

Kniha je súčasťou celoštátneho projektu aplikovaného výskumu o vývoje národa a kultúrnej identity. Jaroslav Bláha sa snažil vytvoriť model vzdelávacích programov s dôrazov na medziodborové vzťahy s dôrazom na komparatistiku a jej výhody. Kladie tak vnútorné analógie medzi jednotlivými umeleckými kruhmi a hľadá kritériá základných prístupov k umeniu. Dôležitý je pre neho tvar, ako základný prvok štruktúry výtvarného a hudobného diela (artikulácia, čas, lineárnosť atď.).  Publikácia je určená predovšetkým odborníkom, ale aj poučeným laikom. Čitateľ musí byť pozorný k vzájomnému explicitnému porovnaniu výrazových prostriedkov. Špecifická koncepcia knihy spočíva v jej netradičnej grafickej úprave, keď hlavné vymedzené pojmy z oblasti interpretácie umeleckého diela tvar a priestor sa síce nachádzajú v samostatných kapitolách, ale nie izolovane, ale v tesných konotáciách. K orientácii slúži farebná podtlač stránok – v záhlaví sú označené v rámci párnych a nepárnych stránok. Mimoriadny dôraz je kladený na analýzu konkrétnych výtvarných a hudobných diel (CD príloha obsahuje hudobné ukážky).

 

big_vytvarne-umeni-a-hudba-tvar-prostor-217713

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár