Dějiny evropské hudby

Dejiny od Graciana Černušáka patrí už desaťročia k základnej odporúčanej literatúre všetkých študentov konzervatórií a vysokých umeleckých škôl. Černušák poskytol študentom spolahlivý zdroj informácii o základných javoch hudobnej kulltúry a zasadil do tohto kontextu aj českú národnú hudbu.

Pri veľkých skladateľských osobnostiach venuje Černušák zvýšenú pozornosť, idúcu v analytických súvislostiach. V popredí jeho záujmu nie sú len jednotlivé etapy, ale veľký dôraz dáva aj na formotvorné národné charakteristiky.

 

53109-a-449

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár