Boj o českou moderní hudbu (1860 – 1900)

Česká moderná hudba sa vyvíjala na pozadí dynamických svetových udalostí a kultúrnych zmien, ktoré predurčovali jej charakter. Hudobné dielo už nebolo len formalistickým vyjadrením, či programovým zadosťučinením, ale stále častejšie sa objavovali snahy a požiadavky, aby mohli kompozície autonómne obstáť s umeleckou suverenitou a estetickým ideálom. 

Skladatelia často krát viedli dlhosiahle polemiky a spory, ktoré však mali pozitívny vplyv na rozvíjajúcu sa hudobnú kritiku a analytické myslenie. Publikácia “Boj o českou moderní hudbu” Miloša Honsa si všíma tieto tendencie od druhej polovici 19. storočia. Práve vtedy totiž kulminovali spory v českej národnej hudbe. A práve v tomto období dala hudobná analýza základ modernej českej hudobnej teórie, ktorá sa rozširovala v rámci hudobnej kritiky.  Autor nás v prvom dieli (druhý diel vyšiel na sklonku minulého roka) zavedie do slávnej epochy českej národnej hudby medzi skladateľské tábory Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu. Oba skladateľské protipóly mali  odlišné názory na smerovanie domácej hudobnej kultúry a ich prívrženci vytvorili dva nezmieriteľné tábory, ktoré spolu vášnivo diskutovali. Súviselo to s uvádzaním nových kompozícií, ktoré vybočovali z konvenčných noriem a provokovali k umeleckému zhodnoteniu. Už však nestačilo prísť iba so subjektívnymi súdmi, bolo potrebné rozvinúť analytické myslenie a dokazovať svoje argumenty na konkrétnych príkladoch. A práve tie sú v najväšej pozornosti muzikológa a pedagóga Miloša Honsa. Všíma si predovšetkým tie postrehy a postoje, ktoré mali v dobovom kontexte podporiť silu argumentov pre hodnotiace súdy. Opiera sa o prieskum dobových knižných a novinových textov a sleduje názory osobnosti českej hudobnej kritiky a muzikologickej vedy v druhej polovici 19. storočia.  Kniha Boj o českou moderní hudbu (1860 – 1900), ktorá vyšla vo vydavateľstve Togga je veľmi dôležitou sondou do analytického myslenia rozvíjajúcej sa hudobnej kritiky. Zároveň odkazuje na ďalšie bádanie aj vďaka bohatému poznámkovému aparátu.

 

 

l145088

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár