Dejiny hudby III. Barok

Tretí diel z cyklu Dejiny hudby napísal významný slovenský historik Ladislav Kačic. V práci sa snaží autor upozorniť na viaceré významné diela baroka, ktoré formovali jeho štýl v 17. storočí a v prvej polovici 18. storočia. Opiera sa o historiografické práce od významných historikov Manfred Bukofzera či Johna W. Hilla.

Charakteristika barokového štýlu a jej periodizácia. Postupne prechádza od ranného k vrcholnému baroku a všíma si zrod nových foriem a hudobných druhov (opera, oratórium, suita, koncert – ) a najvýznamnejšie dobové osobnosti. V popredí záujmu je inštrumentálna hudba, ale aj zrod opery (Florentská Camerata) . Tej býva venovaných mnoho iných kníh, čoho si je dobre vedomý aj Kačic a tak jej venuje iba najdôležitejšie veci. V textoch samotných kapitol sumarizácia poznatkov o jednotlivých skladateľoch (Gabrielli, Monteverdi, Telman, Händel, Vivaldi,  Bach a ďalší) – neoodeliteľnou súčasťou textu sú predovšetkým notové príklady a sčasti aj obrázky .. základnou snahou bola reflexia hudby a konkrétnych skladieb, ktoré sa nachádzajú aj v rámci CD prílohy.

 

l59297

 

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár