Revolta stylem, (Hudební subkultury mládeže v České republice)

Táto odborne publicistiky ladená publikácia sa zaoberá hudobnými subkultúrami v súčasnej Českej republike. Venuje sa predovšetkým otázkam hodnôt a politizácie subkultúr a ich vzťahu k alternatívnemu životnému štýlu.

Sociologička Marta Kolářová si vybrala štyri najznámejšie hudobné subkultúry (punk, skinheads, techno a hip hop), pri ktorých skúma ich ideológiu, vnútorné znaky, vplyvy a tiež vnímanie štruktúry z ich vlastného pohľadu. V rámci interpretácie jednotlivých subkultúr prináša vlastný náhľad, ako aj odkaz na zaujímavé a prelomové zahraničné štúdia.l130281

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár