Cesta s hudbou

Pôvodne chcelo Hudobné centrum vydať skladateľovi Romanovi Bergerovi texty z hudobnej teórie a analýzy, ale samotný autor sa namiesto toho rozhodol publikovať texty o kultúre a výchove. Nechcel, aby jeho state čítali iba priatelia a úzky okruh odborníkov, ale aby oslovili mladých vzdelaných ľudí. V publikácii Cesta s hudbou sa nachádza veľký časový rozptyl Bergerových myšlienok (medzi rokmi 1969 až 2009). Vďaka tomu aspoň môžeme nahliadnuť do vývoja jeho myslenia, písania, ale aj porovnať rozvoj či degres v spoločensko-kultúrnom prostredí. Bergerove úvahy sú späté predovšetkým so zmenou spoločenskej a politickej situácii po novembri 1989. Ich výber siaha od rozsiahlych koncepčných materiálov až po príležitostné texty najrozmanitejšieho druhu. Problém, ktorému sa veľmi obšírne venuje v mnohých statiach, je umelecká suverenita verzus inštitucionalizmus. Vzájomné ovplyvňovanie a snaha umelca vymaniť sa a pôsobiť bez straty svedomia sú stále aktuálne.   Pri týchto príspevkoch nie je u Bergera cítiť formalizmus, ale citový racionalizmus. Trochu odľahčeným dojmom potom vyznejú gratulačné listy svojim kolegom, ktoré sú súčasťou tohto vydania. No skladateľ ich berie veľmi osobne a vážne. V každej takejto korešpondencii vyzdvihne atribúty oslávenca a pridá aj vlastnú skúsenosť s danou persónou.

 

5c6fdac79e15c895cac5c77678cb34d6

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár