Denník z notovej osnovy

V roku 2008 pri príležitosti nedožitého jubilea Eugena Suchoňa otvorila dcéra Danica tajomnú aktovku. Tým najcennejším nálezom bol denník z rokov 1930 – 1985 napísaný v troch zväzkoch. Danica Suchoňová – Štilichová ho skrátila, upravila o ďalšie objavené materiály a vydala knižne.

Podstatnú časť tvoria poznámky o skladateľovom pracovnom živote a večnom štúdiu. Aj vďaka tomu môžeme spoznať jeho pracovný rozvrh, ale aj finančnú situáciu, ktorou sa nikdy netajil. Muzikológov a odbornú verejnosť určite zaujmú rôzne harmonické, kompozičné a formové úvahy. Širšiu verejnosť zas úvahy, ako si majster predstavoval interpretáciu svojich diel a ako bol s nimi spokojný. Suchoň sa v denníkoch nevyhýba ani komentovaniu slovenského hudobného života. Skrz jeho poznámky pozeráme na skladateľov nielen cez dogmu  ich kompozičných schopností, ale aj ako na ľudí so svojimi prednosťami aj neresťami. Napokon samotný skladateľ aspoň trochu približuje vzájomne zvláštny a komplikovaný vzťah k Alexandrovi Moyzesovi.

Kniha je obohatená o fotografie, ktoré jej dodávajú osobný charakter. Suchoň na nich nepôsobí iba ako intelektuál, ale človek so zmyslom pre humor. Poznámkový aparát mapuje paralelný príbeh denníka, ale nachádza sa až na konci knihy. Je to kvôli tomu, aby nerušil autentické Suchoňove rozprávanie.  Veľmi zaujímavo pôsobí doslov Suchoňovej dcéry, ktorá rozpráva o pocitoch, keď čítala po prvý krát tento denník. Rovnako vysvetľuje dôvody prečo zostal obsah aktovky tak dlho utajený.

l138731

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár