OSA

osaOSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Bol založený samotnými autormi už v roku 1919. Prvá ustanovujúca schôdza OSA sa konala 9. októbra 1919. Jedným zo zakladateľov OSA bol populárny skladatel Karel Hašler a jedným z prvých riaditeľov OSA bol syn skladateľa Antonína Dvořáka. V súčasnej dobe OSA zastupuje viac než 8 381 domácich a viac než 1 000 000 zahraničných nositeľov autorských práv (skladateľov, textárov, nakladateľov – nezameňovať s vydavateľmi CD a DVD nosičov). Do 31.12.2013 mala OSA právnu formu občianskeho združenia podľa zákona  č. 83/1990 Sb. Od 1.1.2014 sa považuje v súlade s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník za za spolok. Poslaním OSA je správa autorských majetkových práv zastupovaných a členov. Je dôležitým mostom medzi autormi a užívateľmi ich diel. Autorom poskytuje služby spojené s výberom a následným rozúčtovaním autorských odmien, vrátane spracovania dát od užívateľov a právnych služieb. Užívateľom uľahčuje prístup k legálnemu užitiu hudby všetkých žánrov z celého sveta. OSA zastupuje predstavenstvo a jeho zamestnanci. Rozsah ich oprávnenia plynie z podpisového rádu.

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár