SOZA

sozaSOZA: je právnická osoba, neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov  hudobných diel podľa zák. č. 83/1990 Zb.; toto združenie predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv cestou zvolených orgánov spravujú majetkové záujmy spoločenstva ako celku. V súlade s oprávnením MK SR spravujeme na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta, vykonávame kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona.

  • Ochraňujemajetkové autorské práva domácich tvorcov a vydavateľov hudobných diel
  • Ochraňuje majetkové autorské práva zahraničných tvorcov a vydavateľov hudobných diel
  • Udeľuje licencie na používanie hudobných diel a vyberáme autorské odmeny

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár