Hudobné Centrum

centrumHudobné Centrum je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru

História štátnej inštitúcie zaoberajúcej sa organizovaním hudobného života na Slovensku začína roku 1969, keď bol založený Slovkoncert – umelecká agentúra garantujúca hudobné festivaly a jednotlivé koncerty v oblasti tzv. vážnej a tzv. populárnej hudby.

Koncertný život do roku 1969 spravovali viaceré inštitúcie, napr. Hudobná a artistická ústredňa a po roku 1958 Koncertná a divadelná kancelária. Od roku 1969 sa vďaka federatívnemu usporiadaniu Československej socialistickej republiky zvýšila a rozšírila právomoc slovenských inštitúcií, najmä v oblasti zahraničných aktivít. Tak sa Slovkoncert dostal do povedomia nielen v domácom prostredí, ale aj v medzinárodnej sieti umeleckých agentúr.

V roku 1997 sa Slovkoncert stal súčastou Národného hudobného centra a roku 1999 sa táto inštitúcia pretransformovala na Hudobné centrum so štyrmi oddeleniami: dokumentačným, vydavateľským, vonkajších vzťahov a ekonomickým.

Pridaj komentár