Literárne a hudobné múzeum

Charakteristika

Vďaka bohatým tradíciám v regióne vzniklo v Banskej Bystrici múzeum, ktoré má za ambíciu zaznamenať významné osobnosti, spolky, inštitúcie a telesá, ktoré pôsobili v okrese Banská Bystrica. Vďaka unikátnemu zlúčeniu literárneho a hudobného fondu sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry.

Najzaujímavejšie exponáty (aj fotky)

V zbierkovom fonde sa nachádzajú vzácne tlače, plagáty, bulletiny, archívne dokumenty, hudobné a literárne rukopisy, fotografie, výtvarné diela atď. Zahŕňa okolo 57 tisíc zbierkových predmetov a dokumentov rozdelených v niekoľkých kategóriách (reálie, typografika, fónika, výtvarné zbierky, fotografie atď.). Medzi tie najzaujímavejšie patrí partitúra Pochod povstalcov od Jána Cikkera, stará štvordierková fujara, starodávna hracia skrinka, okuliare Jána Levoslava Bellu atď. Z populárnej hudby sa tu nachádzajú plagáty z rockových podujatí konajúcich sa v Banskej Bystrici (poster k vystúpeniu skupiny Nazareth, Iron Maiden atď.)

litbbliterarne museum

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár