SNM – Hudobné múzeum

Charakteristika

Hudobné múzeum je dokumentačným, vedecko – výskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré cieľavedomo získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracuváva, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku – od najstarších čias po súčasnosť. Hudobné múzeum, ktoré vzniklo začiatkom roku 1991, nadväzuje na výsledky práce a aktivity Hudobného oddelenia Historického múzea SNM.

Najzaujímavejšie exponáty (aj fotky)

Zbierka pozostáva z viac ako 120 tisíc evidovaných predmetov reflektujúcich slovenský hudobný život. Zo starších pamiatok stoja určite za zmienku zbierka hudobnín pochádzajúca z chórov farských a kláštorných kostolov z viacerých lokalít Slovenska (Bratislava, Trenčín, Ilava, Pruské, Dubnica nad Váhom, Kežmarok, Spišské Podhradie, Švedlár, Modra atď.)  Zastúpené sú tu aj zbierkové fondy osobností z novších dejín slovenskej hudby ako napríklad Ján Levoslav Bella, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Alexander a Ján Albrechtovci, Štefan Németh-Šamorínsky, Frico Kafenda, Tibor Gašparek, Klára Havlíková, Mária Kišonová-Hubová, Bohdan Warchal a od mnohých ďalších. Okrem toho tu možno nájsť vzácnu zbierku stredoeurópskych nástrojov, ktorá je unikátna svojim obsahom.

snm

fgdfghfg

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár