Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta

HUAJA-300x300Hudobná teória a interpretácia; Hudobná teória a tvorba

Absolventi

V rámci bakalárskeho štúdia študenti absolvujú teoretické a praktické predmety, bakalársku diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci trojročného štúdia (6 semestrov) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú bakalársky diplom a titul Bc., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v magisterských študijných programoch umeleckého zamerania. V rámci magisterského štúdia študenti absolvujú teoretické a praktické predmety, diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci dvojročného štúdia (4 semestre) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú magisterský diplom a titul Mgr.Art., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v doktorandských študijných programoch umeleckého zamerania.

Pedagógovia

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.; Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.; Prof. Mgr.art Rajmund Kákoni; Prof. Mgr. art Ján Slávik, ArtD. doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. doc. Mgr.art Leoš Svárovský ; doc. PhDr. Roman Dykast, doc. Igor Vrabec; Mgr.Art. Ján Gréner; Mgr.art Ivan Zvarík, ArtD. Mgr.art Adam Marec ArtD. Mgr.art Veronika Lacková-Lovranová, ArtD. Mgr.art Marek Vrábel, ArtD. Mgr.art Rastislav Suchan, ArtD. Mgr. et Mgr.art Monika Bažíková, ArtD. Mgr.art Karol Nitran, ArtD. PhDr. Soňa Svoráková, PhD. Mgr. Martin Štúr, PhD. Mgr. Kement Mitterpach, PhD. Ing. Juraj Ďuriš; Mgr. Richard Labacher; Mag.art Katarína Dučai; Mag.art Ivica Gábrišová; Mgr. Attila Blaho; Bc. Balázs Neumann; Bakk.art Michal Bugala; Bc. János Sramkó ; Mgr.art László Studniczky; Bc. Bea Tisza; Mgr. Béla Ágoston; Mgr.art Marek Pastírik; Mgr.art Marcel; Mgr.art Ján Prievozník

 

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár