VŠMU, Katedra spevu

vsmu3Absolventi

Študijný program spev sa opiera o skúsenosti slovenskej vokálnej školy, ktoré spája s poznatkami progresívnych zahraničných interpretačných škôl. Profil absolventa spevu spoluvytvárajú okrem predmetov hlavného odboru predmety spoločenskovedné a hudobno-teoretické. V priebehu štúdia prezentujú študenti svoje výsledky na fakultných i verejných koncertoch, resp. operných predstaveniach. Študenti sa pripravujú a zúčastňujú na domácich i zahraničných súťažiach, absolvujú študijné pobyty na zahraničných školách. Absolvent je pripravený na sólistické pôsobenie v opernej aj koncertnej praxi. Vzhľadom na individuálne zameraný študijný plán nájde absolvent spevu uplatnenie aj ako komorný sólista, sólista vokálno-inštrumentálnych diel a pod. Absolvovanie DPŠ mu umožňuje pôsobiť ako plne vysokoškolsky kvalifikovaný pedagóg.

Pedagógovia

doc. Mgr. art. Hana Štolfová – Bandová, ArtD.; prof. Mgr. art Peter Mikuláš, ArtD.; doc. Mgr. art. Ľubica Rybárska, ArtD.; doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.; doc. Mgr. art Elena Zahoráková; Mgr. art. Jana Billová; Mgr. Jana Pastorková, ArtD; Mgr. art. Peter Pražický, ArtD.; Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD.; Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD.; PhdR. Tomáš Surý, ArtD.; Mgr. Maroš Klátik; Mgr. art Dušan Štefánek; Mgr. art. Jana Nagy – Juhász, ArtD; Mgr. art. Silvia Lejava Adamíková; Mgr. art. Lenka Barilíková, ArtD.; Mgr. art. Klaudia Račić – Derner, ArtD; Mgr. art. Hana Friedová, ArtD.; Mgr. art. Ladislav Kaprinay

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár