VŠMU, Katedra tanečnej tvorby

vsmu3Absolventi

Katedra pripravuje na profesionálnu dráhu choreografov, interpretov a pedagógov, ktorí sú odborne pripravení podieľať sa na živote a rozvoji kultúrneho diania v oblasti tanca. Absolventi KTT majú možnosť uplatnenia v profesionálnych i amatérskych tanečných súboroch, v divadlách alebo multimédiách, na všetkých stupňoch umeleckého školstva, v žurnalistike a publicistike. Pôsobia v odborných porotách a umeleckých komisiách a mnohí nachádzajú uplatnenie v riadiacej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry.

Pedagógovia

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. doc. Ján Blaho, doc. Mgr. Vladimír Marušin, ArtD., doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD. Mgr. Emil Bartko, PhD., Mgr. art. Andrea Sennaro, ArtD., Mgr. Ing. Miroslava Kovářová, ArtD., Mgr. art. Eva Lacková, ArtD., Mgr. Oľga Letenajová, ArtD., Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD., Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD., Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD., Mgr. art. Michaela Motlochová, ArtD., Mgr. art. Ľubica Orovnická, ArtD., Mgr. art. Dagmar Puobišová, ArtD., Mgr. art. Anna Sedlačková, ArtD., Mgr. art. Miroslava Stašková, ArtD., Mgr. art. Helena Žitňanová, ArtD. Mgr. art. Katarína Lukešová, Mgr. art. Pavol Mintál, Mgr. art. Michaela Sočuvková, ArtD., Mgr. art. Edita Turian Bc. Ján Bulla, Mgr. art. Michal Dudáš, ArtD., Mgr. art. Ján Ďurovčík, doc. Mgr. art. Marcela Grecmanová, PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., Mgr. art. Maja Hriešik, PhD., doc. Mgr. art. Dagmar Hubová, Mgr. art. Martin Hvišč, ArtD., Mgr. art. Rajmund Kákoni, Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD., doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., MUDr. Katarína Pracharová, Mário Richter, Mgr. art. Božena Schmitzová, Mgr. art. Vladislav Šoltys, ArtD., PhDr. Hana Urbancová, DrSc., doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., PhD., Mgr. art. Marcel Vén, Mgr. art. Katarína Zacharová

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár