VŠMU, Katedra skladby a dirigovania

vsmu3Skladba

Absolventi

Ceľom štúdia skladby je poskytnúť študentom potrebné základy pre samostatnú tvorivú prácu tak, aby po absolvovaní štúdia boli schopní:

 • skomponovať skladbu pre symfonický orchester akejkoľvek formy, od najjednoduchších útvarov až po symfóniu
 • skomponovať komornú skladbu všetkých nástrojových kombinácií s využitím strunových, dychových a bicích nástrojov
 • skomponovať vokálne diela, od piesne so sprievodom klavíra, cez zbory detské, ženské, mužské, miešané (a capella aj so sprievodom), až po veľké vokálno-inštrumentálne diela
 • spoľahlivo harmonizovať a inštrumentovať pre rôzne nástrojové zoskupenia a zhotoviť klavírny výťah z partitúry
 • skomponovať elektroakustickú hudbu

Pedagógovia

prof. Vladimír Bokes; prof. Jevgenij Iršai, Phd.; Mgr. art. Lukáš Borzík ArtD; Mgr. art. Vladimír Godár, PhD., Mgr. art. Ivan Buffa, ArtD; Mgr. art Marián Lejava ArtD, Mgr. art Lucia Papanetzová ArtD.


Dirigovanie orchestra

Absolventi

Absolvent magisterského štúdia dirigovanie orchestra by mal dokázať:

 • naštudovať a dirigovať diela, komponované pre komorný orchester barokového typu a tiež rôzneho inštrumentálneho obsadenia
 • naštudovať a dirigovať diela komponované pre symfonické obsadenie, počínajúc klasicizmom, cez romantizmus, impresionizmus, až k dielam XX. storočia s najrozmanitejšou inštrumentálnou zostavou
 • naštudovať a dirigovať vokálno-inštrumentálne diela, počnúc malými omšami a končiac veľkými oratoriálnymi kompozíciami
 • naštudovať a dirigovať operetné a muzikálové predstavenie
 • ovládať a dokázať vysvetliť hráčom najnovšie zápisy skladateľských techník, ktoré sa používajú pri moderných kompozíciách rôzneho obsadenia
 • viesť rôzne kombinované súbory, ako aj a cappella zbory
 • usmerniť organizačný a dramaturgický chod práce v najrozmanitejších typoch orchestrov (vrátane amatérskych)

Pedagógovia

Mgr. art. Marián Lejava; Mgr. Jaroslav Kyzlink


Dirigovanie zboru

Absolventi

Absolvent magisterského štúdia dirigovanie zboru by mal dokázať:

 • naštudovať a dirigovať diela, komponované pre rôzne typy zborov, od detských, cez mládežnícke, ženské, mužské až po miešané.
 • pri práci s amatérskymi telesami dbať na hlasovú pripravenosť jednotlivcov, hlasových skupín a vyrovnanosť celého zoru
 • dokonale ovládať tvorenie tónu a byť aj hlasovým poradcom v zbore
 • naštudovať v zbore vokálno-inštrumentálne diela a mať kontakt s dirigentom, ktorý prevezme prácu zbormajstra
 • naštudovať a viesť nielen amatérske telesá, ale aj špičkové profesionálne súbory
 • pracovať s komornými telesami a súbormi rôzneho inštrumentálneho obsadenia, založenými na amatérskej báze
 • viesť odborné školenia a kurzy pre dirigentov-amatérov

Pedagógovia

prof. Blanka Juhaňáková, ArtD; doc. Ondrej Šaray, ArtD.; Mgr. Milan Kolena, ArtD, Mgr. art. Zuzana Žnavová, ArtD.

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár