VŠMU – Filmová a televízna fakulta – Zvuková skladba

Zvuková skladba

vsmu2Absolventi

Zámerom štúdia v študijnom programe Zvuková skladba je pripraviť poslucháča na výkon zvukového majstra v kontexte výrobných technológií filmu a televízie. V rámci štúdia sa poslucháči postupne oboznamujú so základnými atribútmi zvuku, s jeho fyzikálnymi a technickými parametrami a výrazovými charakteristikami, možnosťami jeho získavania, modelovania, skladby a štylizácie. Nadobúdajú poznatky o možnostiach najnovších technológií a trendoch ich vývoja, tiež poznatky z dejín a estetiky filmu a príbuzných umení. Získavajú remeselné návyky pri ovládaní analógovej a digitálnej zvukovej techniky. Rozvíjajú si umelecké tvorivé myslenie a sú vychovávaní k tvorivému partnerstvu so spolupracovníkmi filmového alebo televízneho štábu. Osobitá pozornosť je venovaná rozvoju ich hudobného rozhľadu a myslenia

Pedagógovia

doc. Peter Mojžiš, ArtD.  Mgr. Vladimír Slaninka  Mgr. František Poul Mgr. Stanislav Grich Mgr. Matej Gyarfáš, ArtD.  Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD. Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. PhDr. Oľga Kmeťová – Stajková

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár