VŠMU – Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby

vsmu3Cirkevná hudba

Absolventi

BC – Uplatní sa ako praktický interpret a dirigent pri liturgiách, ovláda úlohy hudby v procese stvárnenia liturgie, historicko-hudobnoteoretické kontexty vývoja spoločnosti a cirkvi. Organizátor cirkevného hudobného života. Magister v zameraní cirkevná hudba je profesionálne vyškolený organista s veľmi kvalitným prehľadom o historických a kvalitatívnych súvislostiach pri praktizovaní liturgií. Je vzdelaný v teoretických kritériách rovnako ako v hudobno-interpretačnej oblasti. Uplatní sa ako významný organizátor cirkevného hudobného života.

Pedagógovia

prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD, doc. Daniel Matej, doc. Imrich Szabó ArtD, doc. Elena Šarayová, prof. Blanka Juhaňáková ArtD, Mgr. Milan Kolena ArtD, PhDr. Ľudmila Michalková CSc, doc. Ondrej Šaray ArtD, Mgr. Terézia Sukupová CSc


Hra na klavíri

Absolventikoncertné zameranie

na základe teoretických a praktických skúsenosti v oblasti hudobného umenia a klavírnej hry sa v koncertnej praxi uplatní ako klavirista a korepetítor v rôznych súboroch, zboroch, i ako korepetítor na základnom stupni hudobného vzdelania. V prípade absolvovania predmetov pedagogickej špecializácie môže pôsobiť aj ako učiteľ na základných umeleckých školách. Môže pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe. / Magister s koncertným zameraním sa uplatní ako koncertný umelec, interpretujúci sólovú i komornú klavírnu literatúru na vysokej profesionálnej úrovni. Na základe hlbokej analýzy hudobného textu ovláda problematiku štýlových a estetických parametrov umeleckej interpretácie. Má rozvinutú schopnosť tvorivého hudobného myslenia a tvorivej práce s hudobným materiálom.

Pedagogické zameranie

Bakalár s pedagogickým zameraním na základe praktických a teoretických skúseností ovláda súčasné poznatky a zásady umeleckej interpretácie a pedagogiky v hre na klavíri. Štúdium je orientované na prehĺbenie vedomostí v oblasti vyučovania na základnom stupni hudobného vzdelania. Uplatní sa najmä v praxi základných umeleckých škôl. Môže pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe. / Magister s pedagogickým zameraním ovláda profesionálne kritériá umeleckej hudobnej interpretácie. V pedagogickej oblasti je vyškolený pre pôsobenie na stredných umeleckých školách. Má kvalitný prehľad o klavírnej literatúre rôznych stupňoch obtiažnosti a problematike jej tvorivej umeleckej interpretácie s dôrazom na metodické kritériá.

Pedagógovia

prof. Daniel Buranovský ArtD, prof. Ida Černecká, prof. Marián Lapšanský, prof. Stanislav Zamborský ArtD, doc. Ivan Gajan, doc. František Pergler ArtD, Mgr. art Marcel Štefko ArtD, Mgr. art. Jordana Palovičová ArtD, Mgr. art Magdaléna Bajuszová ArtD, Mgr. art. Cyril Dianovský, Mgr. art. Jana Mrázová


Hra na organe

Absolventi

Absolvent sa orientuje v profesionálnych kritériách hry na organ, je nasmerovaný k interpretačnej pohotovosti, uplatní sa najmä ako komorný hráč, organizátor a po absolvovaní predmetov pedagogickej špecializácie pedagóg na nižšom stupni hudobného školstva. Príprava na magisterský stupeň koncertného organistu. / Absolvent magisterského štúdia v hre na organ je vyspelý koncertný organista, s prehľadom o všetkých štýlových a historicko-estetických problémoch v organovej interpretácii. Uplatní sa ako sólista i komorný partner.

Pedagógovia

prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD; doc. Imrich Szabó ArtD; Mgr. art. Marek Cepko; PhDr. Marián Mayer; Mgr. art Marek Vrábel


Hra na akordeóne

Absolventi

Absolvent bakalárskeho štúdia sa počas štúdia oboznámi s akordeónovou literatúrou z rôznych období a rôznych kompozičných techník, získava prehľad v tvorbe pre tento nástroj v ostatnom období. Rozvíja ovládanie nástroja, najmä využitie mechu a rozvíja motorickú techniku a pamäť, zvláda verejný výstup v rozsahu polorecitálu. Uplatní sa najmä ako komorný hráč. Po absolvovaní predmetov pedagogickej špecializácie sa uplatní ako pedagóg na nižšom stupni hudobného školstva. / Absolvent magisterského štúdia sa počas štúdia oboznámi s najzávažnejším repertoárom akordeónovej literatúry rôznych kompozičných techník. Jeho ovládanie nástroja po stránke motorickej, tvorby tónu a využívania farebnosti je na takej úrovni, aby zvládol najťažšie diela akordeónovej literatúry. Na vysokej úrovni predvedie recitál, zložený z diel rôznej obtiažnosti a charakteru. Popri sólistických kritériách je školený i ako komorný partner.

Pedagógovia

prof. Rajmund Kákoni; doc. Boris Lenko ArtD; Mgr. art. Milan Osadský, ArD, Mgr. Ľubomír Žovic

 

 

 

 

 

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár