Múzeum Jána Cikkera

Charakteristika

Múzeum Jána Cikkera patrí medzi najmladšie na Slovensku. Vzniklo v roku 2004 rozhodnutím Nadácie Jána Cikkera. Členov Nadácie k tomuto kroku viedla snaha zachovať pozostalosť Jána Cikkera a v čo najväčšej možnej miere šíriť jeho tvorivý odkaz a dielo. Múzeum sídli v bývalej rodinnej vile, kde skladateľ žil od roku 1967 až do svojej smrti.

Najzaujímavejšie exponáty (aj fotky)

Prehliadka umožňuje nahliadnuť do súkromia Jána Cikkera, kde žil a návštevníci môžu vidieť skladateľov nábytok vrátane klavírneho krídla na ktorom komponoval, ako aj jeho súkromnú zbierku obrazov.

cikerklavir

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár