Lubomír Dorůžka

OB4ff21d_doruzka2Jeho príbeh

Počas štúdia hudobnej vedy a estetiky prestúpil na odbor anglická a americká literatúra, ktorý úspešne absolvoval. Neskôr sa venoval aj prekladateľstvu na profesionálnej úrovni – preložil dielo F. S. Fitzgeralda, ako aj J. R. Tolkiena a mnoho ďalších. Publikovať začal už počas druhej svetovej vojny v nelegálnom časopise Okružní korespodence.  Počas svojej bohatej publicistickej kariéry prešiel mnohými hudobnými časopismi a redakciami. Cez spoločenský odmäk v šesťdesiatych rokoch sa stal šéfredaktorom novo vzniknutého časopisu Melodie, kde zastával túto funkciu až do roku 1970.  Po protestnom odchode z redakcie (nesúhlasil so zrušením pridruženého časopisu Aktuality Melodie) spolupracoval s vydavateľstvom Supraphon a hudobnej publicistike sa venoval ako externý prispievateľ v najrôznejších denníkoch a časopisoch až do svojej smrti.

Charakteristika tvorby

Išiel naprieč štýlmi, žánrami a generáciami. Jeho publicistika priamo súvisela s historickými udalosťami z druhej polovice druhého storočia v Československu a v zahraničí. Spolupracoval s hudobnými časopimi ako Jazz a Rytmus, Aktuality Melodie či s denníkom Mladá Fronta. Významná bola aj jeho organizačná činnosť, keď spoluzakladal pražský Medzinárodný jazzový festival, okrem toho bol aj miestopredsedom Českej jazzovej spoločnosti. Bol autorom mnohých knižných monografií a odborných prác prevažne s jazzovou tematikou (k najvýznamnejším patria Od folklóru k Semaforu, Panoráma populární hudby 1918 – 1978, Panoráma Jazzu atď.). Je považovaný za zakladateľa českej modernej hudobnej publicistiky.

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár